Інформація про роботу районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану за 2017 рік

Інформація про роботу районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану за 2017 рік

У 2017 році Володимир — Волинським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції було проведено перевірку 11 виконкомів Устилузької міської та сільських рад району з питань державної реєстрації актів цивільного стану про, що було складено довідки.

Складено 3 аналізи та 8 узагальнень щодо державної реєстрації актів цивільного стану:

Проведено 2 семінари та 3- наради з відповідальними працівниками виконкомів рад району та 11 оперативних нарад з працівниками відділу з питань сімейного законодавства.

По району складено актових записів всього : 746, з них

  • про народження -188;
  • про шлюб – 97;
  • про розірвання шлюбу -11;
  • про зміну імені – 8;
  • про смерть — 442.

Питання державної реєстрації народження дитини та визначення її походження регламентується Цивільним та Сімейним кодексами України, Законом України ” Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 №52/5 (у редакції наказу Мін’юсту від 24.12.2010 № 3307/5) (надалі Правил державної реєстрації актів цивільного стану) та іншими нормативно-правовими актами.

За 2017 рік по району зареєстровано 188 народжень. З них 101 дівчинка та 87 хлопчиків. Відповідно до вимог статті 144 Сімейним кодексом України батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати її народження в державному органі реєстрації актів цивільного стану. Невиконання цього обов’язку є підставою для покладання на них відповідальності, встановленої законом (накладення штрафу у розмірі від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

По району за 2017 рік було складено 10 протоколів.

Згідно частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, якщо мати дитини не перебуває в шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини провадиться за прізвищем матері, а ім’я та по батькові батька дитини записується за її вказівкою, зареєстровано 30 дітей.

Щоб зробити маленький внесок для комфорту жінок, які народжують майбутнє покоління, з метою реалізації сервісів Міністерства юстиції України, запрацював Пілотний проект Міністерства юстиції України по отриманню свідоцтва про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку. Володимир-Волинським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану запроваджено проведення державної реєстрації народження дитини та видачі свідоцтв про народження дітей у пологовому будинку, що зменшило кількість зареєстрованих народжень дітей в Устилузькій міській та сільських радах району. Зараз багато наших громадян проживають на Тимчасово окупованій території України (ТОТУ). Вони створюють сім’ї, народжують дітей. Проте мало хто з них отримує свідоцтва про народження для своїх діточок, народжених після 01.03.2014, згідно з українським законодавством. Відбувається це переважно через незнання процедури реєстрації народження.

Відповідно до ст. 257-1 Цивільного процесуального кодексу України, заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України подається до суду на території України, заява щодо реєстрації народження дитини була подана батьками з рішенням Володимир-Волинського міського суду до Устилузької міської ради, де і була зареєстрована дитина.

Складено актових записів про смерть – 442 в тому числі до 1 року – 3. Державна реєстрація смерті проводиться відповідно статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, глави 2 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні.

З порушенням пункту 2 глави 2 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні складених 6 актових записів.

Відповідно до статті 6 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” виконавчими органами Устилузької та сільських рад, які проводять державну реєстрацію шлюбу, було складено 97 актових записів.

Згідно пункту 1 глави 2 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, для державної реєстрації шлюбу жінкою та чоловіком особисто подається заява про державну реєстрацію актів цивільного стану за їх вибором.

Відповідно до статті 32 Сімейного кодексу України, статті 14 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, пункту 10 глави 2 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, Устилузька міська та сільські ради проводять державну реєстрацію шлюбу після закінчення одного місяця з дня подання нареченими заяви про державну реєстрацію шлюбу.

У виняткових випадках цей строк може бути скорочений керівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану на підставі спільної заяви наречених та документів, які підтверджують наявність поважних причин для його скорочення.

В 2017 році по району скорочено місячний термін 11 нарам наречених, що було підтверджено відповідними документами.

1 пара зареєструвала шлюб з особами, яким відповідно до Сімейного кодексу України знижено шлюбний вік за рішенням суду.

В день подачі заяви на шлюб наречені сплачують державне мито в розмірі встановленому відповідно до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 року №7-93 “Про державне мито” та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446 та Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 № 811, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.09.2012 за № 1623/21935. Порушень сплати державного мита по району не виявлено.

Статтею 30 Сімейного кодексу України обумовлене взаємне обізнання наречених про стан здоров’я.

Відповідно до пункту 9 глави 2 розділу її Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, на заявах про відмову від медичного обстеження, поданих до виконкомів рад району скріплені підписами наречених.

Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться відповідно до статті 15 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, та глави 3 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні.

Відділом складено актових записів про розірвання шлюбу – 11 передбачених статтями 106 та 107 Сімейного кодексу України, та рішенням суду винесеного до набрання чинності Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”. Внесено 49 відміток про розірвання шлюбу в актових записах про шлюб відповідно до пункту 7 статті 15 вищевказаного закону, у разі розірвання шлюбу в судовому порядку рішення суду, яке набрало законної сили.

Державна реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення суду, постановленого до набрання чинності Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, проводиться за письмовою заявою про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду (додаток 10) , яка подається подружжям або одним з них, по пред’явленню копії рішення суду (витягу з рішення суду про розірвання шлюбу), що набрало законної сили, а також паспорта або паспортного документа, квитанції про сплату встановленої судом суми державного мита.

Якщо один Із подружжя, що розриває шлюб, звільнений від сплати державного мита, то державна реєстрація розірвання шлюбу і видача йому свідоцтва проводиться незалежно від сплати державного мита другим з подружжя.

Відділом складено 8 актових записів про зміну імені відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, та глави 4 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та власне ім!я.

З заявами про поновлення актового запису до відділу звернень не надходило. Відповідно до пункту 8 статті 13 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану’‘7 пункту 24 глави її розділу І Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, та пункту 3.6 розділу ПІ Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання затверджених наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011 № 96/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.01.2011 за№ 55/18793.

Відділом державної реєстрації актів цивільного стану та виконкомами рад району було видано бланків свідоцтв всього: 1118; з них первинних – 860 , повторних — 258.

Керуючись Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011 № 96/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.01.2011 за № 55/18793, було розглянуто 41 справа про внесення змін до актових записів цивільного стану.

Видано всього 216 витягів з ДРАЦСГ, в тому числі платних – 80 на суму 5840,00 гривень. Видано 8 статей в місцевих газетах;

Розміщено 38 статей у Інтернетвиданнях та соціальній мережі facebook.

Виконано 1351 запитів установ, організацій, підприємств.

Відділом державної реєстрації актів цивільного стану, Устилузькою міською та сільськими радами в рахунок бюджету району справлено державного мита на суму 495,72 гривень.

У керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану на усному прийомі побувало 14 громадян.